Massimo / Vještina, CD (3859890769323, CD 55-04, 2004)

Detaljan popis pjesama, slušanje i download: Cedeterija.comDeezeriTunes i dr.