Tedi Spalato / Lipote Gladan Ljubavi Žedan, CD (3859890769491, CD 70-05, 2005)

Detaljan popis pjesama, slušanje i download: Cedeterija.comDeezeriTunes i dr.