Viktor Vidović / Krasna Zemlja, CD (3858886831273, CD 223-08, 2008) 

Detaljan popis pjesama, slušanje i download: Cedeterija.comDeezeriTunes i dr.