Razni Izvođači / Kamenita Vrata Live, CD (3858886835936, CD 567-15, 2015)

Detaljan popis pjesama, slušanje i download: Cedeterija.comDeezeriTunes i dr.