Genova / Genova, CD (3858886839125, CD 584-16, 2016)

Detaljan popis pjesama, slušanje i download: Cedeterija.comDeezeriTunes i dr.