La Gef / Naša Hiža Je Punk Nula, CD (3858886839248, CD 596-17, 2017)

Detaljan popis pjesama, slušanje i download: Cedeterija.comDeezeriTunes i dr.